Aqidah · Manhaj

10 Kerusakan Dalam Perayaan Tahun Baru


Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan hidayah demi hidayah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Manusia di berbagai negeri sangat antusias menyambut perhelatan yang hanya setahun sekali ini. Hingga walaupun sampai lembur pun, mereka dengan rela dan sabar menunggu pergantian… Lanjutkan membaca 10 Kerusakan Dalam Perayaan Tahun Baru

Uncategorized

Amirul Mukminin ‘Umar bin Al-Khaththab Radhiallahu ‘Anhu


Nama lengkapnya adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul Izzy bin Rabah bin Qirath bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luay al-Quraisy al-‘Adawy. Terkadang dipanggil dengan Abu Hafash dan digelari dengan al-Faruq. Ibunya bernama Hantimah binti Hasyim bin al-Muqhirah al-Makhzumiyah. Awal Keislamanya Umar masuk Islam ketika para penganut Islam kurang lebih sekitar 40… Lanjutkan membaca Amirul Mukminin ‘Umar bin Al-Khaththab Radhiallahu ‘Anhu

Renungan · Tazkiyatun Nufus

Dunia, Membunuh Siapapun yang Mempersuntingnya


Tatkala Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah diangkat menjadi khalifah, beliau meminta nasihat kepada Imam ahlul Bashrah, Hasan Al-Bashri. Maka Hasan memberi nasihat melalui surat yang berbunyi, "Ketahuilah, semoga Allah memeberi taufik kepada Anda, bahwa berfikir akan menuntun Anda pada kebaikan dan mengamalkannya. Menyesal atas perbuatan buruk mendorong Anda untuk meninggalkannya. Sesuatu yang fana sekalipun banyak,… Lanjutkan membaca Dunia, Membunuh Siapapun yang Mempersuntingnya